Dornova metoda

 

       Dornova metoda

 

Dornova metoda je šetrná manuální terapie, kterou semohou léčit onemocnění a obtíže spojené s pohybovým aparátem.

Pro svou jednoduchost, bezpečnost je tato metoda stále oblíbenější a vyhledávanější.Dochází při ní uvolnění blokád a bolesti v problematických partiích-převážně okolo páteře,kyčelních kloubů, kolen, kotníků a ramen. Léčí problémy se skoliózou, velmi úspěšně vyrovnává rozdílnou délku dolních končetin a tím napravuje celkovou statiku těla.

Historie :

Za otce Dornovy metody je považován Dieter Dorn z německého městečka Lautrech Allgau, který se významným způsobem podílel na jejím znovuobjevení a uvedení do praxe. Stála za tím jeho vlastní zkušenost.

V 35 letech ho postihl úraz páteře a od úporných bolestí mu pomohl až místní sedlák. Dieter Dorn byl jeho schopností fascinován a toužil se od něj tuto techniku naučit. Bohužel sedlák zanedlouho zemřel a Dorn byl odkázán pouze na svou intuici. Metodu neustále rozvíjel a sám byl překvapen její obrovskou úspěšností.

Od té doby se metoda rozšiřuje do celého světa a těší se stále větší oblibě.

Průběh nápravy :

Před vlastní nápravou si terapeut promluví nejen o zdravotních potížích klienta, ale i o jeho způsobu života, do kterého patří stravování, práce, rodinné zázemí, zájmy a podobně. Je velmi důležité znát fyzický i psychický stav klienta.

Poté by mělo následovat odborné vyšetření délky dolních končetin a páteře. Terapeut se vždy snaží nalézt příčinu btíží. Například některé bolesti páteře jsou zapříčiněny celkovou poruchou statiky, která je vyvolána nestejnoměrnou délkou dolních končetin. V praxi je tento jev velmi častý ( rozdíl může činit i několik centimetrů ! ), ale bohužel je mu věnována téměř nulová pozornost a samotní klienti o této skutečnosti často ani nevědí.

Dornova metoda navrací obratle a klouby do původní polohy za aktivní účasti klienta.

Pracuje se při tom ve stoji, vsedě, i v leže.

Při napravování se obratel nebo kloub opět uvádí do správné polohy jemným tlakem .Náprava se provádí kyvadlovým pohybem protější ruky nebo nohy klienta. Při kývavém pohybu nohou nebo rukou se uvolňuje svalstvo v páteřní oblasti a terapeut pak může napravit zablokovaná místa.

Tím, že se kloub nebo obratel vrátí do původní polohy, se klient velmi rychle zbaví bolesti.

Vzhledemk volnému a přirozenému pohybu končetin můžeme Dornovu metodu zařadit mezi bezpečné terapie.  Zásadně se neprovádí trhnutím, které by mohlo způsobit mikrotraumata v kloubu nebo zablokování a zhoršení stavu.

Tato metoda je vhodná pro všechny lidi bez rozdílu věku, kteří jsou schopni pohybu, neboď během terapie je nutný aktivní přístup.

Jak může působit Dornova metoda :

Často ihned po prvním ošetření může klient vnímat výrazný ústup bolesti zejména v bederní oblasti. Pokud dojde k nápravě nestejnoměrné délky dolních končetin, může klient vnímat při stoji na dolní končetiny ztrátu rovnováhy a při chůzi nekoordinovaný pohyb, případně může i pocítit, že se najednou více opírá o původně delší nohu. V ojedinělých případech dochází i k nevolnosti a k pocitům návalů horka. Počáteční zhoršení stavu, tvz.bolest z přestavění, se nakonec zlepší, může to ale někdy být záležitostí několika dnů.

Je třeba brát ohled i na psychickou reakci klienta po nápravě. Pro někoho to může být i šokem, když si uvědomí, jak jednoduchá náprava byla po mnohaletém trápení bez výsledku.

Kontraindikace :

- při nachlazení, chřipce nebo že klient stále dobírá léky, nebo antibiotika po nemoci

- při náchylnosti ke zlomeninám při osteroporóze

- při nádorovém onemocnění, těžké cukrovce, nebo při celkovém onemocněním

- po nehodách a  akutních úrazech. Zlomeniny musí být zhojeny.

- po operacích začínáme opatrně až po 2 měsících. Po zhojení rány nejlépe ve spolupráci s lékařem.

- při kloubních náhradách kyčelního kloubu

- při Bechtěrově nemoci

- při akutních zánětech

při jakémkoliv podezření na špatný zdravotní stav